Articles

Vấn đề bảo mật trong web api

Created by Lê Được on 2015-12-04 18:19:40
Chào mọi người, mình có chút vấn đề liên quan đến vấn đề bảo mật trong asp.net web api Là như thế này, mình đang có 1 cái database cũng khá lớn, hiện tại đang dùng nội bộ thôi, và tương lai thì sẽ đưa lượng dữ liệu này ra internet. Và vấn đề của mình là

[Hỏi] Vấn đề ReportViewer trong ASP.NET

Created by Lê Được on 2015-09-14 23:22:57
Chào mọi người, mình đang gặp phải 1 vấn đề giữa ReportViewer và asp.net cụ thể như sau Mình có sử dụng ReportViewer 10 cho 1 số page lúc đầu thì sử dụng cũng bình thường

Lập trình với Spring JDBCTemplate

Created by tumivn on 2015-09-14 02:04:17
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Spring JdbcTemplate trong ứng dụng Spring để truy xuất CSDL quan hệ. Cũng là lập trình với JDBC, nhưng Spring JdbcTemplate giúp bạn tăng tốc hơn rất nhiều so với cách code truyền thống.

Cách tạo fatjar cho ứng dụng

Created by tumivn on 2015-09-12 13:12:07
Khi khởi chạy các ứng dụng Java hoặc .NET, đôi khi bạn gặp phải vấn đề thiếu thư viện. Với các ứng dụng Java được tạo ra cùng với Maven, chúng ta có thể nối các thư viện phụ thuộc và source code được biên dịch của chúng ta vào trong một file `jar` duy nhất, và file `jar` này được gọi là một `fatjar`. Chúng ta sẽ học cách tạo fatjar trong bài này.

Cấu hình Dependency Injection (DI) cho ứng dụng Spring bằng Annotations

Created by tumivn on 2015-09-11 00:45:52
Trong bài viết [Khởi đầu với Spring](http://jou.vn/article/khoi-dau-voi-spring-framework), tôi đã giới thiệu cho các bạn cách viết một ứng dụng Spring bằng cách cấu hình các phụ thuộc bằng XML. Tuy nhiên, hiện tại, giới lập trình khuyến khích sử dụng annotations và cấu hình bằng Java code để dễ bảo trì hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình ứng dụng Spring bằng Annotations.

Khởi đầu với Spring Framework

Created by tumivn on 2015-09-06 23:51:15
Đây là bài viết giúp bạn khởi đầu lập trình với Spring Framework. Bạn sẽ viết một ứng dụng đầu tiên với Spring, khởi tạo một Spring Bean và sử dụng nó trong ứng dụng của mình.

Khắc phục lỗi MS_description khi tạo file bacpac

Created by anbinhtrong on 2015-09-03 01:49:36
Thỉnh thoảng khi bạn tạo file bacpac, bạn có thể gặp bảng thông báo lỗi như sau: The MS_Description extended property is apparently not supported by the export data-tier application utility.

Xin tư vấn về một mạng xã hội nhỏ dùng MVC 5 API

Created by bibikuku on 2015-08-11 18:53:23
MÌnh đang làm một ứng dụng mạng xã hội nho nhỏ dùng MvC 5 API, trong project mình tạo 2 web app, 1 cái là api dùng xử lý các thao tác trên server, một cái là web aplication dùng để nhận dữ liệu từ cái api kia.

Các bạn ủng hộ cho loạt bài hướng dẫn nào?

Created by tumivn on 2015-06-10 16:51:35
Sắp tới Dũng sẽ lập trình thêm chức năng Tutorials (Loạt bài hướng dẫn lập trình). Phiên bản cũ đã có loạt bài hướng dẫn lập trình với ASP.NET MVC 3. Hôm nay mình muốn thăm dò ý kiến của các bạn để xem các bạn thích được học cái gì trước. Mình sẽ viết cho các bạn.

Đã cập nhật chức năng viết bài cho Jou.vn

Created by tumivn on 2015-06-08 17:07:38
Chức năng viết bài và comment cho Jou đã hoạt động. Tuy nhiên, chức năng viết bài chưa thực sự hoàn thiện do website chưa cho phép upload hình ảnh của bài viết lên.